Vergaderstukken van de algemene ledenvergadering 2017

Beste leden,

Heeft u de algemene ledenvergadering van donderdag 1 juni 2017  gemist? Jammer, we hopen u graag te ontmoeten op een ander moment. Als u behoefte heeft om de vergaderstukken wel in te zien, dan kan dat uiteraard. U vindt ze hier:

agendanotulen ALV 2016jaarverslag jeugdcommissiejaarverslag technische commissie, begroting en jaarrekening.

Heeft u nog vragen, dan horen we dat graag via secretariaat@sportvereent.nl

Hopelijk tot snel.
Het bestuur

Leave a comment