Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /home/vhosts/sportvereent.nl/httpdocs/wp-content/themes/stratusx/lib/nav.php on line 45

Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /home/vhosts/sportvereent.nl/httpdocs/wp-content/themes/stratusx/lib/nav.php on line 45
Privacybeleid – Sport Vereent
Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /home/vhosts/sportvereent.nl/httpdocs/wp-content/plugins/th-widget-pack/header-footer/inc/widgets-manager/widgets/class-menu-walker.php on line 101

Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /home/vhosts/sportvereent.nl/httpdocs/wp-content/plugins/th-widget-pack/header-footer/inc/widgets-manager/widgets/class-menu-walker.php on line 101

Privacybeleid

Sport Vereent
Privacybeleid

Onze Utrechtse vereniging is er voor iedereen die van gymnastiek en bewegen houdt. Van ouder-peutergym en kleutergym tot recreatielessen voor jongens, meisjes, dames en Gymfit 50+.

Privcacybeleid van sport vereent

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die gymnastiekvereniging Sport Vereent (hierna: “Sport Vereent” ) verwerkt van haar leden, trainers en vrijwilligers. Indien je lid wordt van Sport Vereent, of om een andere reden persoonsgegevens aan Sport Vereent verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Sport Vereent, bereikbaar via het secretariaat, Berkenhof 97, 3612 AZ Tienhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478028. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretariaat@sportvereent.nl

2. Welke gegevens verwerkt Sport Vereent en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • b) adresgegevens eventueel postadres
  • c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  • d) te volgen lessen
  • e) eventuele bijzonderheden die je hebt aangegeven en die van belang kunnen zijn voor je sportactiviteiten en relevant zijn voor je gezondheid en/of veiligheid.

2.2 Sport Vereent verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Voorbeeld hiervan is je registratie als lid binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
  • b) je naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Sport Vereent (zoals het clubblad);
  • c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
  • d) je naam, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum wordt doorgegeven aan de leiding van de les die je volgt. Zo kunnen ze jou of je ouders bereiken, of je gegevens inzien voor bijvoorbeeld wedstrijden.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Sport Vereent en je te informeren over de ontwikkelingen van Sport Vereent.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Sport Vereent gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief (clubblad) met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Sport Vereent. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Sport Vereent verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Deze zeven jaar zijn gebaseerd op vereisten voor de financiële administratie. De gegevens worden uitsluitend geraadpleegd indien dit voor de administratie vereist is.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Sport Vereent passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Sport Vereent gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Dit betreft de ledenadministratie (voor uw lidmaatschap) en de websitebeheerder (indien u zich inschrijft voor deelname aan activiteiten).

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Sport Vereent kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sport Vereent zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Sport Vereent je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat via secretariaat@sportvereent.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.