Contributie

Contributie
Sport Vereent Utrecht

De contributie wordt over een kalenderjaar berekend zodat deze voor de vereniging kostendekkend is. Het bedrag wordt vervolgens door vier gedeeld en per kwartaal geïnd. Heeft u vragen? Stel ze aan de ledenadministratie via: ledenadministratie@sportvereent.nl

Contributie Gymnastiek

Gymnastiek t/m 15 jaar
1 les per week
€ 33,00
 • Per kwartaal
 • 1 les per week
 • tot en met 15 jaar
 • Eenmalig inschrijfkosten: € 12,50
Gymnastiek 16 jaar en ouder
1 les per week
€ 47,25
 • Per kwartaal
 • 1 les per week
 • 16 jaar en ouder
 • Eenmalig inschrijfkosten: € 12,50

Contributie specifieke lessen

Gymfit 50+
1 les per week voor dames senioren vanaf 50 plus
€ 47,25
 • Per kwartaal
 • 1 les per week
 • 50 jaar en ouder
 • Eenmalig inschrijfkosten: € 15,-
Recreatie Plus
1 les per week aanvullend op de Gymnastiek les
€ 84,50
 • Per kwartaal
 • 1 les per week + 1 recreatieles
 • 6 t/m 10 jaar
 • Eenmalig inschrijfkosten: € 15,-
Recreatie Extra
1 les per week aanvullende op de Gymnastiek les
€ 84,50
 • Per kwartaal
 • 1 les per week + 1 recreatieles
 • 11 t/m 15 jaar
 • Eenmalig inschrijfkosten: € 15,-

Automatische machtiging:
Bij inschrijving machtigt u Sport Vereent tot het automatisch incasseren van de contributie via NL55 INGB 0000 5514 45, GYMNASTIEKVERENIGING SPORT VEREENT – INCASSO. Het verschuldigde bedrag betaalt u per kwartaal vooruit en schrijven wij af aan het einde van de 1e maand / begin 2e maand van het kwartaal. Bij een tussentijdse aanmelding is dat in de 3e maand van het betreffende aanmeldingskwartaal

Als wij niet tot incasso kunnen overgaan, brengen wij € 2,00 extra kosten in rekening. Als betaling gedurende een langere periode achterwege blijft, ontvangt het lid of ouder/verzorger van het jeugdlid een herinnering. Bij het uitblijven van betaling wordt het lid de toegang tot de gymzaal ontzegd, nadat eerder een schorsing is opgelegd. De schorsing of ontzegging wordt opgeheven zodra het verschuldigde bedrag door de ledenadministratie is ontvangen.

Wijziging(en) gegevens:

Voor het wijzigen van gegevens zoals een nieuw adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of bankrekeningnummer kunt u het wijzigingsformulier invullen.
LET OP: het is belangrijk dat de ledenadministratie uw juiste e-mailadres en telefoonnummer heeft. Wij gebruiken het e-mailadres om u op de hoogte te houden van actuele lesinformatie en het telefoonnummer is belangrijk als er een noodsituatie is.

Een 2e les volgen:
Het is mogelijk om als lid een 2e les te volgen op een andere dag en/of locatie mits er geen wachtlijst is voor deze les. Voor het aan- en/of afmelden hiervoor moet ook het wijzigingsformulier ingevuld worden. De totale contributie bedraagt voor de twee lessen samen dan € 49,50 per kwartaal.

Strippenkaart
ouder- en peutergym

De peuters worden niet officieel ingeschreven als lid van Sport Vereent. Voor deze lessen verkopen wij strippenkaarten van € 27,50 voor 10 lessen via de leiding op de les. De betaling hiervan gaat via een ‘Tikkie’ op de les door de leiding.

Opzegging van het lidmaatschap en opzegtermijn:
Hiervoor moet het opzeggingsformulier ingevuld worden. Dit kan niet bij de leiding op de les.

Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden, welke ingaat aan het eind van de lopende maand waarin de opzegging wordt gemeld en door de ledenadministratie is ontvangen (het ingevulde formulier). Dit betekent dat de lopende maand en de 3 daaropvolgende maanden moeten worden doorbetaald. Deze regeling is na te lezen in de statuten, het huishoudelijk reglement – ter inzage bij het secretariaat – en in het welkomstboekje dat ontvangen is bij inschrijving.

De einddatum wordt bepaald zoals hierboven beschreven staat. Zodra de ledenadministratie de opzegging heeft verwerkt ontvangt u vanuit het ledensysteem per email een bevestiging van de opzegging. De daarin vermelde datum is de definitieve einddatum van het lidmaatschap.