Inschrijfformulier boven de 18 jaar

Alle velden met een * zijn verplicht.

Dit formulier alleen invullen als er 2 gratis proeflessen zijn gevolgd.
Als er een wachtlijst is, eerst contact opnemen met de leiding van die les voor plaatsing op de wachtlijst.

Als het formulier is verzonden, verschijnt er een leeg formulier en onderaan staat vermeld dat het formulier verzonden is. Als er een veld niet goed ingevuld is, komt erbij te staan wat er nog ingevuld moet worden.

De inschrijving is pas definitief als er van de ledenadministratie een bevestiging is ontvangen. Wel wordt er direct een kopie van het inschrijfformulier verzonden.

Persoonlijke gegevens nieuw lid

Hierbij verklaar ik alle bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld (datum van vandaag invullen)*

Lesgegevens

Bankgegevens en automatische incasso

Algemene informatie
De contributie wordt aan het eind van de 1e maand van het kwartaal afgeschreven. Beëindiging van het lidmaatschap en opzegging automatische incasso kan alleen voor het einde van een kwartaal via het opzeggingsformulier lidmaatschap, te vinden op de website in het menu onder contributie. Dit kan NIET bij de leiding op de les. Voor opzegging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Meer informatie is te vinden op www.sportvereent.nl/contributie.

Het kan zijn dat het niet lukt om het formulier in 1 keer te versturen, graag dan nogmaals op verzenden klikken (zolang de ingevulde gegevens op de pagina blijven staan, is het formulier nog niet verstuurd en kan er nog op verzenden geklikt worden). De aanbevolen internet browser is Google Chrome. Als het daarna nog niet lukt om in te schrijven, graag de gegevens die ingevuld moeten worden, mailen naar ledenadministratie@sportvereent.nl. Ook eventuele op- en/of aanmerkingen kunnen gemaild worden naar dit e-mailadres.

Spring naar toolbar