Update Coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Update 22-10-2020:
De seniorenlessen zijn geannuleerd tot 10 november 2020.
Na de persconferentie van 3 november, beslissen we over het vervolg.

Iedereen boven de 13 jaar:
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties → de ontvangsthal, gang en kleedkamers.
Dit hoeft niet tijdens het lesgeven of sporten zelf, dit mag natuurlijk wel.

Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
Voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En 18+ er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en de groepjes niet mengen (wisselen van samenstelling).
Trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen.

Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen.

Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten.

Kleedkamers en douches zijn dicht.

Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn de Nationale Selectie sporters.

Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn.

Het bestuur.

Update 31-08-2020:

We hebben er weer zin in!
De gymzalen gaan vanaf vandaag weer open. En ja, dat is best spannend. Het coronavirus is nog niet onder controle. Er is 2 weken geleden nog een nieuwe persconferentie geweest, de cijfers laten zien dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. Die signalen nemen we als vereniging serieus.
Daarom gaan we wél starten met de gymlessen, maar zorgen we er ook voor dat we met elkaar de veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Dat doen we sámen!

Hygiënemaatregelen
Van de gemeente Utrecht hebben we bericht gehad dat we de gymzalen weer in gebruik mogen nemen. Er zijn géén aanvullende hygiënemaatregelen genomen en is het aan de sportverenigingen zelf deze te bepalen. Dat betekent dat we afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld het gebruik van handgel, dat de kleedkamers niet gebruikt mogen worden, hanteren we strikte breng- en haaltijden en hebben we looprichtingen voor alle gymzalen bepaald.

Ouder/peuterlessen en seniorenlessen
Voor deze lessen is het belangrijk nog kritischer te kijken naar de indeling van de zalen en de benodigde bewegingsruimte vanwege de 1,5 meter afstand. Samen met de trainers hebben we gekeken naar de mogelijkheden en hebben we kunnen vaststellen dat sporten in aangepaste vorm mogelijk is. Dat vraagt soms wat aanpassing en creativiteit in de te kiezen lesvorm, maar dat gaat zeker lukken. Iedereen kan dus veilig komen sporten!

Veilig Sport Klimaat
We vinden het in de vereniging belangrijk dat alle kinderen met plezier en veilig kunnen sporten.
Al geruime tijd hanteren we daarom een aantal basisregels van een ‘veilig sport klimaat’. Zo zijn trainers verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overhandigen en zijn zij bevoegd en bekwaam om les te kunnen geven. Ook zijn er vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Meer informatie hierover hebben jullie in het laatste clubblad al kunnen lezen. Veilig sporten blijft onze aandacht houden. Meer informatie hierover lezen jullie in een volgende editie van ons clubblad.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over deze nieuwsbrief, dan horen we dat graag. Ze gerust aan het bestuurssecretariaat via secretariaat@sportvereent.nl.

Voor nu wensen we jullie nog een paar laatste fijne vakantiedagen.
Blijf gezond, hou je aan de 1,5 meter afstand en heel graag zien we iedereen weer in de gymzaal vanaf de week van 31 augustus!

LOOPROUTES GYMZALEN

Met vriendelijke groet,
Bestuur

Update 01-07-2020:

Goed nieuws!
We hebben bericht gehad van de gemeente Utrecht dat vanaf 31 augustus alle gymzalen weer vrij gegeven worden om les te geven. Daar zijn we ontzettend blij mee en de leiding is enthousiast om het nieuwe seizoen weer aan de slag te gaan.

Naast de openstelling door de gemeente, vinden we het als vereniging ook belangrijk de noodzakelijke hygiënische maatregelen te treffen. Welke dat zijn, laten we jullie voorafgaande aan het seizoen weten. Alle leden ontvangen hierover per mail bericht.

Heeft u in de laatste week van augustus nog geen mail ontvangen?
Dan is wellicht uw mailadres gewijzigd, of is deze niet bekend bij de ledenadministratie. U kunt uw mailadres dan doorgeven via het mailadres ledenadministratie@sportvereent.nl.

Heel graag tot het nieuwe seizoen!

Leiding en bestuur Sport Vereent

Update 01-07-2020:

De vervolgmaatregelen vanaf 1 juli 2020:

Helaas zijn de gymzalen waar wij les geven nog NIET vrijgegeven door de gemeente, omdat de ventilatie in de gymzalen niet voldoen aan de eisen vanuit het RIVM. Hopelijk mogen we vanaf de start van het volgende seizoen weer binnen sporten?!
Wij wachten de berichtgeving hierover van de gemeente Utrecht af.

Gedurende de zomervakantie informeren wij iedereen over het vervolg vanaf het nieuwe sportseizoen en of er aanvullende hygiënemaatregelen zijn waaraan wij als sportvereniging moeten voldoen in de gymzaal.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat via het mailadres secretariaat@sportvereent.nl.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Met sportieve groet,

Bestuur en trainers van Sport Vereent

Update 18-05-2020:

Contributie
Vanwege de corona-crisis hebben wij aangegeven de contributie niet te innen. Gezien het feit dat wij de lessen, hetzij in aangepaste vorm, weer aanbieden, gaan wij het komende kwartaal de reguliere contributie weer innen volgens de gebruikelijke incasso.

Update 16-05-2020: 

We gaan buiten sporten…

Het duurde even om het allemaal te regelen, maar… het is gelukt!
We gaan van zaterdag 30 mei tot en met 11 juli 2020 buiten training geven voor degenen die het leuk vinden weer te gaan sporten.
Ja, er zitten zeker ‘haken en ogen’ aan. Het belangrijkste voor ons is dat we elkaar weer zien en het sociale samenzijn in onze vereniging weer kunnen gaan oppakken. Maar dan moet dat wel veilig zijn. Die voorbereidingstijd hebben we nog even nodig. Toestelturnen lukt niet, maar wat we wél kunnen doen zijn verschillende sport- en spelvormen die ervoor zorgen dat je je weer fit voelt en er tegelijkertijd ruimte is om elkaar weer te zien en spreken.

Kortom, hou je de mail en de website in de gaten. Binnen enkele dagen hoor je er meer over tijd, locatie, hoe we het gaan organiseren, contributie enz.

Dus… hopelijk tot snel!

Groeten,
Trainers Sport Vereent

Update 16-04-2020:

Beste (ouders/verzorgers van) Sport Vereent-leden,

Ook via de website houden we graag contact met u.
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond!

Via de ledenadministratie bent u per mail op de hoogte gesteld van alle maatregelen, maar ook van de besluiten die het bestuur heeft genomen. Samengevat zetten wij voor u de belangrijkste besluiten op een rij. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de brief via de mail. Heeft u deze niet ontvangen? Wellicht is dan uw mailadres onjuist.
U kunt dan een mailbericht sturen naar: ledenadministratie@sportvereent.nl onder vermelding van de naam van het lid en de leiding. We sturen u dan alsnog een exemplaar.

De besluiten:

1. Wij innen géén contributie over het 2e kwartaal (april-mei-juni)
We wijken hiermee af van het advies van de KNGU om tot volledige inning over te gaan. We vinden het belangrijk onze missie van de vereniging trouw te blijven. Een vereniging zijn waar plezier voorop staat en die voor álle leden betaalbaar moet zijn. De financiële positie van de vereniging laat deze keuze toe en we hopen dat we u hiermee tegemoet komen in deze moeilijke tijd.

2. Lessen
De lessen vervallen in ieder geval t/m 28 april, mogelijk nog langer. We houden u hiervan op de hoogte.

3. Algemene Ledenvergadering (ALV)
De geplande ALV-vergadering van 24 april 2020 vervalt. Deze verzetten we naar september. Een nieuwe datum wordt nog gepland.

4. Communicatie tussen trainers en leden
Wij hebben onze trainers gevraagd contact te houden met de leden. Bijvoorbeeld via online tips om in beweging te blijven of een leuke vlog te delen. Dat doen ze via Facebook en ook via Instagram. Voor ouders/verzorgers; wilt u deze sociale media kanalen ook doorgeven aan uw kinderen? Zo houden wij nog digitaal contact met elkaar.

Tot slot: heeft u vragen of suggesties?
U kunt hiervoor altijd bij het bestuur terecht. Ook wij blijven graag met u in contact.

Zorg goed voor uzelf en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Bestuur Sport Vereent
secretariaat@sportvereent.nl

Spring naar toolbar