Weer naar binnen vanaf dinsdag 25 mei 2021

Utrecht, 21 mei 2021

Beste leden en ouders/verzorgers,

Goed nieuws!
We kunnen de gymzalen weer in vanaf dinsdag 25 mei 2021!
Ontzettend fijn dat we iedereen weer kunnen zien turnen aan de brug, op de balk, op de plankoline en nog veel meer, maar… dat moet wel veilig zijn voor zowel de leden als voor de trainers.
In deze brief vinden jullie zowel de eisen rondom de hygiënemaatregelen, alsook een overzicht van de lessen waar er (tijdelijk) door een andere trainer les wordt gegeven, omdat een aantal trainers het nog niet veilig genoeg vindt om binnen les te geven.

Hygiënemaatregelen (goed doorlezen!)

  • Ouders van kinderen betreden de gymzaal niet (alleen brengen en halen) en wachten
  • Bij het binnengaan van de zaal dragen leden boven de 13 jaar een mondkapje. Alleen tijdens het sporten mag deze af.
  • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.
  • Er dient een aanwezigheids-/registratieformulier ondertekend te worden door leden vanaf 17 jaar. Dit geldt voor iedere les en alleen voor de binnentrainingen. Het formulier kunt u ook downloaden op de website. We zijn hiertoe als vereniging verplicht. Zonder formulier kan er helaas NIET meegedaan worden.

U beslist: binnen of buiten

Wij kunnen ons voorstellen dat een aantal van u het, net als een aantal trainers, nog niet prettig vindt dat u of uw kind binnen traint. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om tot de schoolvakantie gebruik te maken van de buitentraining. Hiervoor geldt dat u kiest óf voor de buitentraining óf voor de binnentraining. U kunt niet kiezen voor beide trainingen. Indien u ervoor kiest om buiten te trainen, dan moet hiervoor het ‘Inschrijfformulier Buitentrainingen 3’ ingevuld worden via en te vinden op de website in het menu ACTIVITEITEN.
LET OP: De training op 29 mei 2021 is éénmalig op een andere locatie → Sportpark Loevenhoutsedijk, Loevenhoutsedijk 2B, 3552 XE Utrecht van van 13.00 tot 14.00 uur. De peuters en kleuters mogen aansluiten bij de Korfbal-gymles van Synergo van 9.00 tot 10.00 uur.

Leswijzigingen

Om er toch voor te zorgen dat alle kinderen hetzij op hun eigen lesdag/tijd les kunnen krijgen van een andere trainer, óf tijdelijk op een andere les welkom zijn, vermelden wij hieronder de wijzigingen.

Staat de les van u of uw kind hier niet bij? Dan gelden de gewone lesdagen, lestijden en trainers.

Lesdag – locatie – trainer Wijziging
Maandag (Bangkokdreef) Erika De lessen worden tot de zomervakantie gegeven door afwisselend Pam van Woudenberg en Anouk Reniers.
Dinsdag (Margrietschool) Ria Tot nader bericht (in ieder geval tot 5 juni) worden de lessen buiten gegeven – Atletiekbaan Overvecht van
13.00 – 14.00 uur. Aanmelden is verplicht door het ‘Inschrijfformulier Buitentrainingen 3’ in te vullen.
Woensdag (Terwijde) Julia Alleen voor 26 mei is er een afwijkende mogelijkheid omdat deze les vervalt. Leden kunnen daarvoor in de plaats eenmalig de buitentraining volgen op zaterdag 29 mei van 13.00 – 14.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.
Aanmelden is verplicht door het ‘Inschrijfformulier Buitentrainingen 3’ in te vullen. De overige dagen zijn volgens reguliere lesdag/tijd/gymzaal.
Woensdag (Bavinckstraat) Saskia De ouder/peuterlessen vervallen. Zij mogen wel aansluiten bij de buitentrainingen en moeten zich aanmelden door het ‘Inschrijfformulier Buitentrainingen 3’ in te vullen. De kleuters krijgen de mogelijkheid bij een andere les aan te sluiten. Juf Saskia informeert jullie hierover persoonlijk.
Vrijdag (kindercluster Voorn) Laura Leden krijgen de mogelijkheid om te trainen op woensdag in locatie Cluster Voorn, Langerak van 18.00 – 19.00 uur. Een andere optie is te kiezen voor de buitentraining bij Laura op zaterdag, Atletiekbaan Overvecht van 13.00 – 14.00 uur. Aanmelden is verplicht door het ‘Inschrijfformulier Buitentrainingen 3’ in de vullen.
Vrijdag (Ludger) Chantal Deze lessen worden overgenomen door Bo en Pam.
Vrijdag (Bavinckstraat) Isabel Deze lessen worden overgenomen door Emma.
Zaterdag (Bavinckstraat) Laura De Plus-groep en Recreatie-extra lessen worden gecombineerd op het tijdstip van 9.30 – 11.00 uur en overgenomen door Bo.
Zaterdag (kindercluster Voorn) Saskia De ouder/peuterlessen vervallen. Zij mogen wel aansluiten bij de buitentrainingen en moeten zich aanmelden door het ‘Inschrijfformulier Buitentrainingen 3’ in te vullen. De kleuters krijgen de mogelijkheid bij een andere les aan te sluiten. Juf Saskia informeert jullie hierover persoonlijk.

 

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. In eerste instantie kunt u hiervoor terecht bij de trainer/trainster. Overige vragen kunnen gesteld worden aan het secretariaat  (secretariaat@sportvereent.nl) of via het algemene informatie mailadres (info@sportvereent.nl).

Wij hopen jullie allemaal snel weer te zien en wensen jullie heel veel plezier bij het hervatten van de trainingen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en trainers
Sport Vereent

11-05-2021

Beste leden en ouders/verzorgers,
Er is goed nieuws! Het kabinet heeft de maatregelen voor het binnensporten versoepeld. Dit heeft ook gevolgen voor de turnsport en daarmee voor Sport Vereent. We zijn volop bezig om te kijken op welke wijze we de turnlessen vanaf dinsdag 25 mei a.s. (na Pinksteren) weer binnen kunnen hervatten, waarbij we ook rekening houden met het bieden van een veilig en gezond sportklimaat voor de trainers. Hier komen we deze week op terug. Tot snel!

14-03-2021
Tijdens het Kabinetsbesluit van 8 maart zijn er helaas geen versoepelingen aangekondigd rondom de binnensporten. Dit betekent dat we opnieuw blijven zoeken naar alternatieve mogelijkheden om wel te kunnen blijven bewegen, in contact te zijn met de leden én om plezier te houden in het sporten.
Dat betekent het volgende:

  • Tot 10 april blijven we de online lessen aanbieden voor de vrijdagavond (dat wil zeggen 19 en 26 maart).
  • Op 2 april is er géén les vanwege Goede Vrijdag.
  • Vanaf 10 april zullen we buitenlessen gaan geven op de zaterdagmiddag tussen 13 en 16 uur op de atletiekbaan Overvecht. Welke leeftijdsgroepen op welke tijd worden ingedeeld, is nu nog niet bekend. We houden jullie op de hoogte zodra hierover meer informatie bekend is.
  • De alternatieve lessen (online en buiten) blijven we bieden totdat er versoepelingen zijn voor het binnensporten en wij de gymzalen weer in kunnen. Tenslotte heeft dat wel onze voorkeur!

Wij hopen jullie snel online te zien en anders heel graag tot de buitentrainingen!
Hartelijke groeten,
Het bestuur

24-02-2021:
Beste leden,
Helaas blijven de gymzalen nog, in ieder geval, tot en met woensdag 17 maart 2021 gesloten.

03-02-2021
Beste leden,
Helaas blijven de gymzalen nog, in ieder geval, tot en met dinsdag 2 maart 2021 gesloten.

12-02-2021
Beste leden,
Zoals jullie in de persconferentie van het Kabinet hebben gehoord, is besloten de aanvullende veiligheidsmaatregelen te verlengen tot 9 februari. Dit betekent dat ook de gymlessen in ieder geval tot deze datum nog komen te vervallen.
Hou vol, blijf lekker bewegen, blijf gezond en heel graag tot binnenkort.

Bestuur en trainers

15-12-2020:

Geachte leden en ouders/verzorgers,
Zoals aangekondigd in de persconferentie van maandag 14 december 2020, komen alle trainingen vanaf dinsdag 15 december gedurende de komende vijf weken, dus in ieder geval tot en met maandag 18 januari 2021, te vervallen.
Dinsdag 15 december ontvangen alle leden een persoonlijk bericht hierover via de mail.
Geen bericht ontvangen?
Dan kunt u uw (gewijzigd) mailadres doorgeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@sportvereent.nl.

Hartelijke groet,
Bestuur en trainers Sport Vereent
secretariaat@sportvereent.nl

LESSEN JUF SASKIA:

Beste leden, ouders/verzorgers,

Zoals jullie weten is Juf Saskia besmet geweest met het COVID-19 virus. Hierdoor zijn helaas de lessen afgelopen 3 weken vervallen.

Het spijt ons om te moeten mededelen dat juf Saskia nog erg last heeft van de bijverschijnselen en het haar nog niet lukt om les te geven.
Het is op dit moment erg moeilijk te zeggen wanneer het lesgeven wel weer lukt. Helaas is het ook niet gelukt om een invallende trainer te vinden voor de lessen.
Bovenstaande redenen heeft ons doen besluiten om de aankomende lessen t/m december 2020 tot nader berichtgeving te laten vervallen.

Dit geldt voor alle lessen van Juf Saskia, zowel op de woensdag als op de zaterdag.

Woensdagmiddag, locatie gymzaal Belle van Zuylen, Prof. Bavinckstraat:
Ouder- en peutergym 2 en 3 jaar van 15.00 tot 15.45 uur;
Kleutergym 4 en 5 jaar van 15.45 – 16.45 uur.

Zaterdagochtend, locatie Kindercluster Voorn in Langerak:
Ouder- en peutergym 2 en 3 jaar: 09.00 tot 9.45 uur en 9.45 tot 10.30 uur;
Kleutergym 4 en 5 jaar: 10.30 tot 11.30 uur.

Lukt het om toch eerder weer les te kunnen geven, stellen we u hier uiteraard van op de hoogte via de mail en onze website.
Zodra er meer duidelijkheid is over moment van hervatten, gaan we ons ook beraden op welke wijze wij tegemoet kunnen komen aan restitutie van de contributie.

Als er vragen zijn kan dat via secretariaat@sportvereent.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sport Vereent.

 

Betreft: coronabesmetting turnles

Beste leden,

Wij hebben bericht ontvangen dat één van de leden op de vrijdag en zaterdag les van juf Laura positief is getest op covid-19 (corona). Zij neemt deel aan onderstaande lessen:

Vrijdag Cluster Voorn:
Meisjes recreatie 9 t/m 11 jaar: 17.00 – 18.00 uur.

Zaterdagochtend Bavinckstraat:
Meisjes Recreatie-extra: 10.15 – 11.45 uur.

In verband met de privacy van het lid kunnen wij niet noemen om wie het gaat. Er heeft enige tijd gezeten tussen de eerste klachten, de testperiode, het testresultaat en het bericht hierover dat wij ontvingen.

Contactonderzoek
Uit contactonderzoek van dit lid blijkt dat er op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober contact mogelijk is geweest met de overige leden van de groep. De kans is echter zeer minimaal. Immers, de kans op besmetting is het grootst als er sprake is van nauw contact. Het gaat dan om langdurig contact. Ook het ‘naast elkaar staan’, geldt niet als nauw contact. Ondanks het feit dat de kans op onderlinge besmetting van jeugdleden klein is, leek het ons goed u hiervan op de hoogte te stellen.

Heeft uw kind klachten?
Het kan zijn dat uw dochter contact heeft gehad met het lid op de les. Wij adviseren u daarom de gezondheid van uw dochter extra in de gaten te houden en bij klachten een test te laten afnemen.
Indien er geen klachten zijn, hoeft uw dochter niet in quarantaine. Voor vragen kunt u terecht bij de GGD regio Utrecht.

Ook is er te horen gekomen dat veel besmettingen op de school De Achtbaan zijn waardoor deze school gesloten is. Omdat er veel leden van juf Laura op deze school zitten en er al een lid besmet is, is er besloten dat aankomende 2 weken de lessen zullen komen te vervallen. Wij streven er naar om onze lessen zoveel mogelijk door te laten gaan maar willen ook onze verantwoording nemen om verdere besmetting via de lessen te voorkomen. Wij hopen op uw begrip.

Dit geldt voor onderstaande lessen en dagen:

Vrijdag 6 en 13 november Cluster Voorn:
Recreatie meisjes van 6 t/m 8 jaar: 16.00 – 17.00 uur.
Recreatie meisjes van 9 t/m 11 jaar: 17.00 – 18.00 uur.

Zaterdag 7 en 14 november Bavinckstraat:
Plus-groep: 08.45 – 10.15 uur;
Recreatie-extra: 10.15 – 11.45 uur.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan het secretariaat via secretariaat@sportvereent.nl.

Hartelijke groet,

Bestuur Sport Vereent

 

Ouder- en peutergym en kleutergym:

Beste leden, ouders/verzorgers,
Helaas komen ook de lessen van Juf Saskia op woensdag 11 en zaterdag 14 november te vervallen.
Juf Saskia haar klachten zijn nog niet over en daarom lukt het nog niet om haar lessen te geven.

Dit geldt voor alle lessen van Juf Saskia, zowel op de woensdag als op de zaterdag.

Woensdagmiddag Prof. Bavinckstraat:
Ouder en Peutergym 2 en 3 jaar:                              15.00 – 15.45 uur
Kleutergym 4 en 5 jaar:                                                15.45 – 16.45 uur

Zaterdagochtend Kindercluster Voorn:
Ouder en Peutergym 2 en 3 jaar:                              9.00 – 9.45 uur en 9.45 – 10.30 uur
Kleutergym 4 en 5 jaar:                                                10.30 – 11.30 uur

Ook wachten wij de nieuwe persconferentie af van dinsdagavond 03 november 2020. Mochten er nieuwe maatregelen voor onze vereniging gelden dat hoort u dit uiteraard van ons. Hou daarvoor uw mail, onze website en social media in de gaten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sport Vereent


Update week 44:

Beste leden en ouder(s)/verzorger(s),
Helaas is Juf Saskia afgelopen week positief getest op het COVID-19 virus. Velen van jullie hebben hier al persoonlijk bericht over gehad.

Omdat Juf Saskia haar klachten nog niet over zijn en er op dit moment geen vervanging voor de lessen te vinden is, zullen de lessen van deze week komen te VERVALLEN.

Dit geldt voor alle lessen van Juf Saskia, zowel op de woensdag als op de zaterdag.

Woensdagmiddag 28 oktober 2020 Prof. Bavinckstraat
Ouder- en peutergym 2 en 3 jaar:                          15.00 – 15.45 uur
Kleutergym 4 – 5 jaar:                                                  15.45 – 16.45 uur

Zaterdagochtend 31 oktober 2020 Kindercluster Voorn
Ouder- en peutergym 2 en 3 jaar:                          09.00 – 09.45 uur en 09.45 – 10.30 uur
Kleutergym 4 en 5 jaar:                                               10.30 – 11.30 uur

Naar verwachting zullen de lessen vanaf woensdag 04 november 2020 weer gewoon van start gaan. Mocht dit toch anders lopen krijgt u hier uiteraard bericht over.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sport Vereent

Spring naar toolbar