Opzegging lidmaatschap
Sport Vereent Utrecht

Wil je opzeggen? Dat vinden we jammer! Toch hopen we dat je met veel plezier bij ons hebt geturnd. En krijg je spijt en wil je toch weer komen? Dan ben je natuurlijk opnieuw welkom.

Opzeggingsformulier lidmaatschap:

Met het invullen en versturen van dit formulier zegt u het lidmaatschap op.

Voor het opzeggen van uw lidmaatschap hebben wij getracht het u als lid zo eenvoudig mogelijk te maken. Wij hebben namelijk voor onze leden een directe digitale link naar ons ledenadministratie. U kunt daardoor zelf direct binnen de ledenadministratie omgeving uw opzegging kenbaar maken. Onderaan deze pagina vindt u hiervoor de link, wanneer u met het bij ons bekende emailadres inlogt kunt u zelf uw opzegging kenbaar maken en wordt deze door de ledenadministratie verwerkt/ gevalideerd waarna u automatisch de bevestiging van de opzegging op de eerst mogelijke datum ontvangt. LET OP: gelet op de opzeg termijn kan de formele opzegdatum afwijken van de door u gewenste opzegdatum, dit wordt automatisch aangepast en kenbaar gemaakt op de opzegbevestiging.

Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Deze gaat in aan het eind van de lopende maand waarin de opzegging wordt gemeld en door de ledenadministratie is ontvangen (het ingevulde formulier). Dit betekent dat de lopende maand  en de 3 daaropvolgende maanden moeten worden doorbetaald. Deze regeling is na het lezen in de statuten, het huishoudelijk reglement – ter inzage bij het secretariaat – en in het welkomstboekje dat u heeft ontvangen bij inschrijving.