Statuten

Statuten
Sport Vereent

In 2023 zijn we gestart met de invoering van een ClubApp. Nieuwe leden ontvangen hiervan eenmaal per kwartaal een uitnodiging via de mail.
In 2023 heeft de Algemene Leden Vergadering nieuwe statuten vastgesteld. U vindt de nieuwe statuten hier:

https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2023/04/Statuten-SV-2023.pdf