Sport Vereent
en Veilig Sport Klimaat

Veiligheid en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zijn belangrijke actuele maatschappelijke thema’s. Ook in de sport. Maar wat verstaan we hier precies onder? Wat kan je als trainer, sporter, vrijwilliger en ouder doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? En waar kan je terecht voor advies en ondersteuning als je je toch niet fijn voelt binnen de club?

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Volgens de omschrijving van de KNGU is grensoverschrijdend gedrag “een verscheidenheid aan gedragingen waar het gaat over het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak”. Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of internet.

Er zijn verschillende vormen grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je dit serieus nemen.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag worden genoemd in dit voorlichtingsfilmpje  van NOC*NSF.
Meer informatie over de visie van de KNGU op dit onderwerp vind je op dutchgymnastics.nl .

Veilig Sporten – Dutch Gymnastics

Hoe zorgt SV voor een veilig sportklimaat?

Wij zijn er voor iedereen die van gymnastiek en bewegen houdt, van jong tot oud. Voor alle leden willen we een veilige omgeving creëren om de turnsport op een plezierige wijze uit te kunnen oefenen. Daar blijven we continu met elkaar aan werken.

Om te zorgen voor een veilig sportklimaat en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hanteren we binnen Sport Vereent regels die we hebben vastgelegd in beleid:

  • We houden ons als vereniging aan de wettelijke gestelde eisen.
  • We hanteren de regels van NOC*NSF ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.
  • We hebben gedragsregels opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de club.
  • Periodiek (minimaal 2x per jaar) bespreken en behandelen we een veilig sportklimaat met trainers en bestuur bijvoorbeeld in trainersoverleggen, clinics of workshops.
  • We leggen als bestuur verantwoording af over dit onderwerp in ons jaarverslag en in de algemene ledenvergadering.
  • Alle trainers beschikken ofwel over een KNGU-trainerslicentie, een ALO-diploma (of vergelijkbaar) of zijn bekwaam als gevolg van langdurige ervaring in het geven van trainingen. Zij volgen verplichte bijscholingen.
  • Alle trainers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), welke elke drie jaar opnieuw aangevraagd wordt en door het bestuur administratief wordt geregistreerd en bewaakt.
  • Alle vaste vrijwilligers van Sport Vereent ondertekenen vanaf medio 2021 een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT).
  • We beschikken over 2 vertrouwenscontactpersonen die je kunt benaderen wanneer je je niet fijn voelt binnen de vereniging.

Meer weten?