Vraag en antwoord
Sport Vereent

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het lidmaatschap, de wachtlijsten en de contributie. Onderstaand vindt u de veel gestelde vragen en het antwoord hierop. Heeft u nog een aanvullende vraag? Stelt u deze dan gerust via het mailadres info@sportvereent.nl

Vragen over proeflessen en wachtlijsten

U kunt pas een proefles aanvragen als er geen sprake (meer) is van een wachtlijst. Als er een wachtlijst is, kunt u dus (nog) geen proefles aanvragen.

Nee, dit kan pas zodra de voorkeurs-les (weer)beschikbaar is. Wel is het mogelijk een proefles te volgen op een andere les waarvoor nog geen wachtlijst is om de sfeer binnen Sport Vereent te ervaren.   

Wij bieden u drie achtereenvolgende datums aan om een proefles te komen volgen, waarvan u er twee gratis kunt volgen. U ontvangt hiervan bericht van de ledenadministratie.

Dit kan via het ‘aanmelden proeflessen’ op de website van Sport Vereent. U kiest dan voor ‘aanmelden proeflessen’. Zie https://sportvereent.nl/aanmeldformulier-proeflessen/ 

U ontvangt dan een bevestiging van de ledenadministratie. Indien er een wachtlijst is, wordt u hier automatisch op geplaatst. Zodra er weer plaats beschikbaar is (vanaf de wachtlijst), ontvangt u een oproep voor een proefles.

Dat kan. Goed om te weten: het betekent wel dat de eerste les waar er een plaats vrij komt, wordt toegekend. De plaatsen op de andere wachtlijsten vervallen dan per direct. Het kan dus zijn dat dit niet de les van uw voorkeur is. Wilt u dit wel, dan wordt u opnieuw op de wachtlijst van uw voorkeur geplaatst. De volgorde van de nieuwe aanmelddatum is dan leidend.

Ja, dat kan door het invullen van het formulier ‘aanmelden proeflessen’ via de website. U kiest dan voor ‘aanmelden proeflessen’. Zie https://sportvereent.nl/aanmeldformulier-proeflessen/ .

U ontvangt dan een bevestiging van de ledenadministratie. Indien er een wachtlijst is, wordt u hier automatisch op geplaatst. Zodra er weer plaats beschikbaar is (vanaf de wachtlijst), ontvangt u een oproep voor een proefles.

De volgorde van plaatsing geldt in de volgorde van moment van aanmelden. Leden die al lid zijn, hebben dus geen voordeel. Dit doen we om de instroom eerlijk te houden op basis van het moment van aanmelden.
Dit geldt ook als u een tweede les binnen Sport Vereent wilt volgen.

Op de website onder het kopje lidmaatschap kunt u het aanmeldformulier lidmaatschap selecteren. Onderin dit formulier staan de verschillende lessen benoemd. Als er voor een les een wachtlijst van toepassing is, staat dit daar vermeld.

Zodra er plaats is, wordt uw kind uitgenodigd voor de 2 gratis proeflessen. We kunnen niet aangeven hoe lang dit duurt, omdat de wachtlijst per les anders is. Dit kunt u teruglezen op de brief die u eerder toegestuurd heeft gekregen.

Dit kan administratief niet. Dan moet een nieuwe aanmelding worden gedaan voor de juiste les. De eerdere aanmelding zal worden geannuleerd.

Ja dat kan. Zodra een (toekomstig) lid de uitnodiging proeflessen heeft gekregen, dan heeft het lid al een plek in de les en kan dus definitief ingeschreven worden. De aanmelding moet dan wel gedaan worden binnen een week na de proefperiode/2e proefles via het mailadres ledenadministratie@sportvereent.nl  

Nee. Het daadwerkelijke geboortejaar is leidend. Als de les er niet bij staat, is er sprake van een wachtlijst. Het geboortejaar aanpassen en vervolgens corrigeren, betekent dat uw kind alsnog op de wachtlijst wordt geplaatst.

Vragen over mijn lidmaatschap

Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘opzegging lidmaatschap’. https://sportvereent.nl/opzeggingsformulier-lidmaatschap-2/

Zoals is vastgelegd bij uw aanmelding als lid, geldt er een opzegtermijn van 3 maanden. Deze gaat in aan het eind van de lopende maand waarin de opzegging wordt gemeld en door de ledenadministratie is ontvangen (het ingevulde formulier). Dit betekent, dat de lopende maand  en de 3 daaropvolgende maanden moeten worden doorbetaald. Deze regeling is na het lezen in de statuten, het huishoudelijk reglement – ter inzage bij het secretariaat – en in het welkomstboekje dat u heeft ontvangen bij inschrijving.

Nee. Wijzigingen in de lesindeling worden periodiek (kwartaal) besproken. Dit wordt bepaald door de train(st)er en is mede afhankelijk van de lesbezetting en maximale groepsgrootte. Uiteraard wordt een eventuele verschuiving naar een volgend lesuur met u als ouders /verzorgers besproken.

Nee dat is niet mogelijk. Als uw kind de les niet kan volgen, kunt u zich voor die les afmelden, maar geen andere les volgen. Afmelden voor een les doet u bij de trainer van de les; zie hiervoor https://sportvereent.nl/technisch-kader

Ook als er 1 van de 2 lessen wordt opgezegd moet het opzeggingsformulier https://sportvereent.nl/opzeggingsformulier-lidmaatschap-2/ ingevuld worden. Dan graag duidelijk aangeven voor welke les de opzegging geldt.

Via de ClubApp kunt u de vakanties en feestdagen inzien. Ook staan deze in de Agenda op deze website vermeld.

Een trainer maakt hierover met u afspraken op basis van zijn/haar voorkeur. Waar de een het prettig vindt via Whatspp, kan de ander dat prettig vinden via mail. U kunt dit navragen bij de betreffende leiding.

Vragen over de lessen

Afhankelijk van de train(st)er wordt u per whatsapp, via de ClubApp (die in ontwikkeling is), telefonisch of per mail geïnformeerd.

Op de website vindt u een overzicht met de wijze waarop de train(st)ers  bereikbaar zijn.
Dit is afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren van de betreffende train(st)er. https://sportvereent.nl/technisch-kader/           

Ja. Alle trainers zijn verplicht elke 3 jaar een geldig VOG te overhandigen.
Wilt u meer weten wat Sport Vereent doet aan ‘Een veilig sport klimaat’, kijk dan op de website https://sportvereent.nl/sv-en-veilig-sport-klimaat/

Nee, tenzij de trainer met u hier specifieke afspraken over heeft gemaakt. De ervaring leert dat het onrustig is als ouders/verzorgers de les komen bijwonen. Voor uw eigen kind, maar ook voor andere kinderen. Dit komt de veiligheid niet ten goede en de veiligheid staat bij ons voorop. Komt uw kind voor de eerste keer en is het spannend? Spreek dan voor de les de leiding hier even op aan en vraag naar de mogelijkheden.

Doorstroming naar een volgende leeftijdsgroep gebeurt 1x per kwartaal. De leiding bepaalt in overleg met de ledenadministratie de exacte datum.

Vragen over wedstrijden en activiteiten

Dit gebeurt meestal via de website. Bij het aankondigen van een evenement maken wij ook kenbaar op welke wijze u zich hiervoor kunt inschrijven.

Kijk voor de zekerheid in uw spam-box om na te gaan of de informatie daar terecht is gekomen. Zo niet, informeer dan bij de leiding van uw kind naar de betreffende informatie of  doe dit via het mailadres dat u bij aanmelding heeft gekregen.

Vragen over de vereniging

Dat kan via de website www.sportvereent.nl onder het kopje ‘nieuws en media’. Tip: volg ook de sociale media kanalen van Sport Vereent (Instagram en Facebook). Zoek op Sport Vereent Utrecht. Verder is het raadzaam de ClubApp van AllUnited te installeren. U ontvangt informatie hierover bij inschrijving van het lidmaatschap.

Ja dat kan! Op basis van uw interesses, mogelijkheden en beschikbare tijd, zijn er volop mogelijkheden. Graag gaan we hierover met u in gesprek. U kunt uw interesse kenbaar maken via info@sportvereent.nl.

Deze vindt u in de agenda van Sport Vereent op de website https://sportvereent.nl/agenda/.